بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

هیئت مؤسس بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم به شرح زیر هستند:

سید محمد نقیب - هیئت مؤسس بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

حجت‌الاسلام
دکتر سید محمد نقیب

حمید کمانکش - هیئت مؤسس بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر حمید کمانکش

مهدی داوری دولت آبادی - هیئت مؤسس بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر مهدی داوری

دکتر علیرضا کاوند

حجت‌الاسلام
غلامرضا زارع‌مهرجردی

مجتبی قاسمی سعادت آبادی - هیئت مؤسس بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر مجتبی قاسمی

دکتر علی اصغر شعاعی - هیئت مؤسس بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر علی‌اصغر شعاعی

مرتضی رضوانی زاده - هیئت مؤسس بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

حجت‌الاسلام
مرتضی رضوانی‌زاده

سید کریم خوب بین خوش نظر - هیئت مؤسس بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

حجت‌الاسلام
دکتر سیدکریم خوش‌نظر

keyboard_arrow_up
advanced-floating-content-close-btn

مشارکت آنلاین