بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

هیئت مدیره بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم به شرح زیر هستند:

سید محمد نقیب - هیئت مؤسس بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

حجت‌الاسلام
دکتر سیدمحمد نقیب
رئیس هیئت مدیره

حجت‌الاسلام
غلامرضا زارع‌مهرجردی
عضو اصلی هیئت مدیره
و مدیر عامل

مهدی داوری دولت آبادی - هیئت مؤسس بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر مهدی داوری
نایب‌رئیس هیئت مدیره

حمید کمانکش - هیئت مؤسس بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر حمید کمانکش
عضو علی البدل هیئت مدیره

سید کریم خوب بین خوش نظر - هیئت مؤسس بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

حجت‌الاسلام
دکتر سیدکریم خوش‌نظر
عضو اصلی هیئت مدیره

مجتبی قاسمی سعادت آبادی - هیئت مؤسس بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر مجتبی قاسمی
عضو اصلی هیئت مدیره (خزانه‌دار)

دکتر علی اصغر شعاعی - هیئت مؤسس بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر علی‌اصغر شعاعی
عضو علی البدل هیئت مدیره

بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دکتر علیرضا کاوند
بازرس اصلی

مرتضی رضوانی زاده - هیئت مؤسس بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

حجت‌الاسلام
مرتضی رضوانی‌زاده
بازرس علی البدل

keyboard_arrow_up
advanced-floating-content-close-btn

مشارکت آنلاین