بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

حدیث امروز

منْ فَرَّجَ عَنْ مُؤْمِنٍ فَرَّجَ اَللَّهُ عَنْ قَلْبِهِ یَوْمَ اَلْقِیَامَهِ
هر که غم و نگرانى مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت گره غم از دل او بگشاید

— امام رضا علیه السلام, الکافی، ج۲، ص۲۰۰

جدیدترین اخبار

بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

حمایت از پروژه‌های درحال‌ساخت

ساختمان در حال احداث دانشکده علوم قرآنی مشهد

وقف یکی‌ از کارسازترین‌ و سالم‌ترین‌ شیوه‌هایی‌ است‌ که‌ تمکّن‌ مالی‌ را به‌صورت‌ احسانی‌ ماندگار، در خدمت‌ نیازهای‌ جامعه‌ قرار می‌دهد و ارادۀ نیک آدمی‌ را پس‌ از طی‌ّ دوران‌ زندگی‌، همچنان‌ زنده‌ و کارساز نگه‌ می‌دارد.

مقام معظم رهبری

فهرست

مشارکت آنلاین