بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

حدیث امروز

نعمت، آزمایش است؛ اگر آن را سپاس گفتی، نعمت می‌شود و اگر ناسپاسی کردی، نقمت و موجب کفر می‌شود.

— امام حسن مجتبی علیه‌السلام, نزهه الناظر، ج ۱، ص ۷۲

جدیدترین اخبار

بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

حمایت از پروژه‌های درحال‌ساخت

ساختمان در حال احداث دانشکده علوم قرآنی مشهد

وقف یکی‌ از کارسازترین‌ و سالم‌ترین‌ شیوه‌هایی‌ است‌ که‌ تمکّن‌ مالی‌ را به‌صورت‌ احسانی‌ ماندگار، در خدمت‌ نیازهای‌ جامعه‌ قرار می‌دهد و ارادۀ نیک آدمی‌ را پس‌ از طی‌ّ دوران‌ زندگی‌، همچنان‌ زنده‌ و کارساز نگه‌ می‌دارد.

مقام معظم رهبری

فهرست

مشارکت آنلاین