بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

آیین‌نامه‌ها، قوانین و معافیت‌های مالیاتی مرتبط با فعالیت بنیاد خیران و واقفان، به شرح زیر است:

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ (قانون مالیات‌های مستقیم)

ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ می‌گردد.

۱- وجوهی که به حساب‌های تعیین‌شده از طرف دولت به‌منظور بازسازی و یا کمک و نظائر آن به‌صورت بلاعوض پرداخت می‌شود، با تسلیم قبض بانکی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر می‌گردد.

۲- صددرصد وجوهی که توسط مؤدیان مالیاتی به‌منظور مصرف در امور مشروحه زیر به حساب‌های خاصی که در تهران از طرف وزارت یا سازمان ذی‌ربط و در استان‌ها از طرف ادارات کل یا سازمان‌های مربوط و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی توسط روسای آن‌ها افتتاح می‌گردد واریز می‌شود، از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مؤدی انتخاب خواهد کرد کسر خواهد شد. برداشت از حساب­های فوق با امضاء مشترک بالاترین مقام مسئول دستگاه و ذی‌حساب مربوط صورت می‌پذیرد و دستگاه دریافت‌کننده مکلف است صورت کمک‌های دریافتی خود در هرسال را حداکثر تا آخر تیرماه سال بعد در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در استان‌ها به اداره کل امور مالیاتی استان تسلیم نماید.

موارد مصرف وجوه واریزی یادشده عبارت‌اند از: تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل آن دسته از مدارس، دانشگاه­ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه‌های تربیتی و آسایشگاه‌ها، مراکز بهزیستی و کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی و هنری که بودجه آن‌ها به‌وسیله دولت تأمین می‌شود.

۳- وجوهی که جهت بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران به انجمن حمایت از بیماران کلیوی، بنیاد امور بیماری‌های خاص، موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، کانون بهبود و پرورش هموفیلیان ایران، انجمن امداد به بیماران سرطانی ایران (انجمن امداد ایران) و انجمن حمایت از بیماران سرطانی یزد که مورد تأیید وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشکی می‌باشند پرداخت می‌شود، مشروط به رعایت موارد ذیل از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مؤدی کسر می‌شود.

۴- کمک‌های اعطائی غیر نقدی جهت انجام امور مذکور در بندهای ۲ و ۳ از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال اعطاء کسر خواهد شد.

۵- درصورتی‌که اموال منقول یا غیرمنقول یا منافع اموال به‌عنوان کمک غیر نقدی به مؤسسات مذکور در بندهای ۲ و ۳ اعطاء گردد، ارزش اموال غیرمنقول اموال طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ انتقال، تقویم و در مورد انتقال اموال منقول مبنای محاسبه قیمت روز اعطاء آن‌ها خواهد بود. و درصورتی‌که نسبت به مورد اخیر بین ادارات امور مالیاتی و اعطاء کنندگان راجع‌به میزان قیمت اختلاف بروز نماید، مرجع رسیدگی به اختلاف هیئت سه‌نفری حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که رأی آن قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل‌طرح نخواهد بود.

۶- ادارات امور مالیاتی با دریافت اصل قبوض بانکی پرداخت وجوه و یا اصل گواهینامه و یا اسناد تحویل کمک‌های غیرنقدی و ضبط آن در پرونده مالیاتی (در مورد وجوه موضوع بند ۳ این ضابطه با کسب تأییدیه از مرجع ناظر ذی‌ربط) نسبت به کسر مبالغ پرداختی یا ارزش کمک­های غیر نقدی از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت یا اعطاء کمک از منبع منتخب مؤدی اقدام خواهند نمود.

۸- اصلاحات به‌عمل‌آمده در این ضوابط اجرایی از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ لازم‌الاجرا می‌باشد.

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی
سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان آموزش پزشکی
منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فن آوری
محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش

آیین‌نامه‌ها، قوانین و معافیت‌های مالیاتی
آیین‌نامه‌ها، قوانین و معافیت‌های مالیاتی
آیین‌نامه‌ها، قوانین و معافیت‌های مالیاتی
آیین‌نامه‌ها، قوانین و معافیت‌های مالیاتی
آیین‌نامه‌ها، قوانین و معافیت‌های مالیاتی
keyboard_arrow_up
advanced-floating-content-close-btn

مشارکت آنلاین