بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
  1. خانه
  2. معرفی دانشگاه و بنیاد
  3. اساسنامه بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

اساسنامه بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

اساسنامه بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم را در این صفحه می‌توانید دریافت کنید.

هدف از تشکیل بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، بهره‌گیری از توان خیران، واقفان، دانش‌آموختگان و دوستداران دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، و تشویق و ترغیب نیکوکاران و خیر‌اندیشان در تقویت و گسترش زیرساخت‌های علمی، آموزشی و فرهنگی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و ۱۸ دانشکده تابعه آن است.

برای دریافت اساسنامه، اینجا کلیک کنید:

فهرست

مشارکت آنلاین