بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

اساسنامه بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

اساسنامه بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم را در این صفحه می‌توانید دریافت کنید.

هدف از تشکیل بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، بهره‌گیری از توان خیران، واقفان، دانش‌آموختگان و دوستداران دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، و تشویق و ترغیب نیکوکاران و خیر‌اندیشان در تقویت و گسترش زیرساخت‌های علمی، آموزشی و فرهنگی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و ۱۸ دانشکده تابعه آن است.

برای دریافت اساسنامه، اینجا کلیک کنید:

keyboard_arrow_up
advanced-floating-content-close-btn

مشارکت آنلاین