بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

با توجه به ضرورت حمایت از پژوهشگران و فناوران در حوزه‌های حمایت از طرح‌های پژوهشی، پسا‌دکتری، ثبت اختراعات، کرسی پژوهشی، پژوهانه و حمایت از ایجاد و توسعه مراکز نوآوری، بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم را بر آن داشت تا با کمک شما خیرین فرهیخته، سهمی از تولید علم را با حمایت از دانشجویان داشته باشد.

keyboard_arrow_up
advanced-floating-content-close-btn

مشارکت آنلاین