بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

در راستای نیازهای ضروری و مقطعی دانشجویان و بستر قرار گرفتن این وضعیت برای تولید آسیب های هشدار دهنده که ضرورت بذل لطف مؤمنان دلسوز در دانشگاه را صد چندان می نماید ، همچنین نظر به مراجعه مکرر دانشجویان و اظهار عدم تمکن مالی مناسب برای ادامه تحصیل ( تغذیه ، خوابگاه، درمان و …) بر آن شدیم تا به پشتوانه همراهی شما خیرین نیک اندیش به یاری دانشجویان نیازمند بشتابیم و زمینه تحصیل آسوده و بی دغدغه را برایشان فراهم آوریم.

برآورد مبلغ و سرفصل نیازهای اضطراری پیش بینی شده دانشجویان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در طول یک سال تحصیلی، به شکل زیر است. شما خیرین نیک اندیش می توانید به صورت اهدای بخشی از مبلغ یا اعلام حمایت تعداد دانشجوی مورد نظر در حمایت از جوانان آینده ساز کشور عزیزمان مشارکت کنید.

هـر حمایتـی از طرف شما خیّر نیک اندیش، فـارغ از نـوع و مقـدار آن، الهـام بخـش آغـاز فصلـی جدیـد در آفرینـش آینـده روشـن بـرای جوانـان کشـور عزیزمـان خواهـد بـود.

۱– کمک هزینه ژتون غذای دانشجویی- متوسط حمایت سالیانه هر نفر: ۵۰۰,۰۰۰ تومان

۲ کمک هزینه مسائل پزشکی و درمانی- متوسط حمایت سالیانه هر نفر: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۳ کمک هزینه تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی- متوسط حمایت سالیانه هر نفر: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۴ کمک هزینه تهیه جهیزیه- متوسط حمایت سالیانه هر نفر: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵- کمک هزینه خوابگاه- متوسط حمایت سالیانه هر نفر: ۵۰۰,۰۰۰ تومان

۶- کمک هزینه ودیعه مسکن- متوسط حمایت سالیانه هر نفر: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

keyboard_arrow_up
advanced-floating-content-close-btn

مشارکت آنلاین