بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

در راستای نیازهای ضروری و مقطعی دانشجویان و بستر قرار گرفتن این وضعیت برای تولید آسیب های هشدار دهنده که ضرورت بذل لطف مؤمنان دلسوز در دانشگاه را صد چندان می نماید ، همچنین نظر به مراجعه مکرر دانشجویان و اظهار عدم تمکن مالی مناسب برای ادامه تحصیل ( تغذیه ، خوابگاه، درمان و …) بر آن شدیم تا به پشتوانه همراهی شما خیرین نیک اندیش به یاری دانشجویان نیازمند بشتابیم و زمینه تحصیل آسوده و بی دغدغه را برایشان فراهم آوریم.

برآورد مبلغ و سرفصل نیازهای اضطراری پیش بینی شده دانشجویان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در طول یک سال تحصیلی، به شکل زیر است. شما خیرین نیک اندیش می توانید به صورت اهدای بخشی از مبلغ و یا تمامی آن در حمایت از جوانان آینده ساز کشور عزیزمان مشارکت کنید.

هـر حمایتـی از طرف شما خیّر نیک اندیش، فـارغ از نـوع و مقـدار آن، الهـام بخـش آغـاز فصلـی جدیـد در آفرینـش آینـده روشـن بـرای جوانـان کشـور عزیزمـان خواهـد بـود.

۱ کمک هزینه مسائل پزشکی و درمانی- متوسط حمایت سالیانه هر نفر: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۲ کمک هزینه ژتون غذای دانشجویی- متوسط حمایت سالیانه هر نفر: ۵۰۰,۰۰۰ تومان

۳ کمک هزینه تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی- متوسط حمایت سالیانه هر نفر: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۴ کمک هزینه تهیه جهیزیه- متوسط حمایت سالیانه هر نفر: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۵ کمک هزینه خوابگاه- متوسط حمایت سالیانه هر نفر: ۵۰۰,۰۰۰ تومان

۶- کمک هزینه ودیعه مسکن- متوسط حمایت سالیانه هر نفر: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

keyboard_arrow_up
advanced-floating-content-close-btn

مشارکت آنلاین