بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با هدف کمک به ارتقای علمی و به جهت ایجاد بستری مناسب جهت مشارکت خیرین در نهضت نرم‌افزاری و جهاد علمی از طریق توسعه فضاهای پژوهشی- تحقیقاتی و کتابخانه ای و لزوم ایجاد و نگهداری از فضای سبزوار دانشکده های علوم قرآنی در صدد است جهت تأمین این مهم، زمینه مشارکت شما خیرین نیک اندیش را جهت بهره برداری محققان، نخبگان و دانشگاهیان از این امکانات را فراهم نماید.

keyboard_arrow_up
advanced-floating-content-close-btn

مشارکت آنلاین