بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با هدف کمک به ارتقای علمی و به جهت ایجاد بستری مناسب جهت مشارکت خیرین در نهضت نرم‌افزاری و جهاد علمی از طریق توسعه فضاهای پژوهشی- تحقیقاتی و کتابخانه ای و ترویج و توسعه فرهنگ کتابخوانی در صدد است جهت تأمین منابع کتابخانه‌ای مورد نیاز دانشجویان به ویژه دانشجویان کم بضاعت، زمینه مشارکت شما خیرین نیک اندیش را جهت بهره برداری محققان، نخبگان و دانشگاهیان از این تسهیلات و امکانات را فراهم نماید.

keyboard_arrow_up
advanced-floating-content-close-btn

مشارکت آنلاین