بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با هدف کمک به ارتقای سلامت جسمانی و افزایش روحیه دانشجویان قرآنی و به جهت ایجاد بستری مناسب جهت مشارکت خیرین در صدد است جهت تأمین فضاهای ورزشی مورد نیاز دانشجویان به ویژه دانشجویان کم بضاعت، زمینه مشارکت شما خیرین نیک اندیش را جهت بهره برداری محققان، نخبگان و دانشگاهیان از این تسهیلات و امکانات را فراهم نماید.

keyboard_arrow_up
advanced-floating-content-close-btn

مشارکت آنلاین