بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با هدف کمک به ارتقای علمی و به جهت ایجاد بستری مناسب جهت مشارکت خیرین در نهضت نرم‌افزاری و جهاد علمی از طریق توسعه فضاهای پژوهشی- تحقیقاتی در صدد است جهت تأمین منابع کتابخانه‌ای مورد نیاز دانشجویان به ویژه دانشجویان کم بضاعت، زمینه مشارکت شما خیرین نیک اندیش را جهت بهره برداری محققان، نخبگان و دانشگاهیان از این تسهیلات و امکانات را فراهم نماید.

فهرست

مشارکت آنلاین