بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

وقف مشارکتی

با توجه به شرایط کنونی و عدم توانایی مالی جهت برخورداری احاد مردم از سنه حسنه وقف و نیز به جهت نهادینه کردن این سنت حسنه، می توان وقف مشارکتی، وقفی که برای موضوعی مشترک و با مشارکت چند واقف انجام می‌گیرد را در جامعه نهادینه نمود. به عبارتی دیگر واقفان، با هر تعداد و با هر مقدار سرمایه هر چند محدود می‌توانند در وقف مذکور مشارکت نمایند.

یکی از ویژگی‌های مهم وقف مشارکتی، گسترش فرهنگ وقف به تمامی سطوح درآمدی جامعه است. افراد با هر سطح درآمدی می‌توانند در این کار نیک مشارکت داشته باشند و صرفاً منابع مالی زیاد، ملاکی برای کمک رسانی نیست؛ و هر یک به تناسب توانمندی خود شریک می شوند.

طبق اسناد تاریخی بنگاه آب لوله «علی‌آباد»  به عنوان اولین وقف مشارکتی در سال ۱۳۰۲ هجری شمسی توسط تعدادی از خیّرین بیرجندی، صورت گرفته است. بنگاه آب لوله علی آباد بیرجند، اولین سازمان آبرسانی در ایران است که به منظور تامین آب قابل شُرب مردم شهر بیرجند، توسط ۳۰ تَن از نیکوکاران این شهر تاسیس شده است. فعالیت این سازمان خیریه باعث گردید تا شهر بیرجند به عنوان دومین شهر در ایران از لوله کشی آب شهری برخوردار شود.

در این راستا، بنیاد خیران و واقفان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، پس از بررسی طرح ها و پروژه های گوناگون، و به جهت بهره مندی خیران و واقفان گرانسنگ از این فیض و بهره، و به جهت ثبت، نام این نیک اندیشان در زمره یاوران وقف، اقدام به فراهم آوردن امکانات و زمینه های لازم در این امر خدا پسندانه به جهت تأمین منابع پایدار جهت انجام فعالیت های قرآنی- فرهنگی و کمک به دانشجویان کم برخوردار این دانشگاه نموده است.

در حال حاضر ساخت ساختمان جدید دانشکده علوم قرآنی مشهد و نیز دانشکده علوم قرآنی سبزوار را می توان از پروژه های در حال احداث به صورت وقف مشارکتی این بنیاد و دانشگاه نام برد.

keyboard_arrow_up
advanced-floating-content-close-btn

مشارکت آنلاین